Emilie Eriksen Lykfeldt

Exam. tegnsprogstolk

Emilie Eriksen Lykfeldt


Uddannelse


Rysensteen Gymnasium ’04, sproglig linje
Tegnsprogs – og MHS tolk, fra UCC – Center for tegnsprog, Tolkeuddannelsen ´10Kurser


Sprog: dansk, norsk og engelsk flydende. Forstår svensk. Kendskab til British Sign Language (BSL) og swahili.