Tegnsprogsprojekter og samarbejdspartnere

TETO.nu støtter CICED ved årlig kontingentbetaling, samt ved ugentlig frikøb af Emilie Lykfeldt.

CICED er en dansk Non Government Organisation (NGO) der har til formål:

  • at støtte udvikling af aktive civilsamfund lokalt, nationalt og globalt.
  • at arbejde for fremme af uddannelse, sociale vilkår og sundhed i fattige/lavindkomst lande; for støtte til børn, unge og udsatte grupper, samt andet beslægtet almennyttigt arbejde i fattige/lavindkomstlande.
  • at arbejde for at engagere især studerende og medarbejdere inden for uddannelse, pædagogik og sundhed i arbejdet med at fremme uddannelse, sociale forhold og sundhed i lavindkomst lande og i arbejdet med at støtte børn, unge og udsatte grupper, samt i andet beslægtet almennyttigt arbejde i fattige/lavindkomstlande.

CICED har lige nu et projekt kørende i samarbejde med Tanzanianske tegnsprogstolke, som Emilie Lykfeldt, der er ansat her i TETO.nu, er en del af. Læs mere om projektet her på siden eller på www.ciced.dk

Slide Background
Capacity building for sign language interpretation development in Tanzania

(afsluttet juli 2015)

Projektet hører under den danske Non Government Organisation: CICED, hvor Emilie Lykfeldt er medlem. I dét sub-community (en type arbejdsgruppe) der varetager projektarbejdet, sidder også uddannede tegnsprogstolk Ida Lund som, sammen med Emilie Lykfeldt, er medstifter af projektet. Projektet er fundet af CISU, og TETO.nu støtter projektet, bl.a. gennem 3 øremærkede, lønnede timer ugentligt.

Tegnsprog-projektet er et partnerskabsprojekt mellem CICED og den tanzanianske tegnsprogstolkeforening – TASLI og har to formål:

1

At kapacitetsopbygge TASLI’s bestyrelse med hensigten om autonomi til bl.a. at varetage daglig drift, medlemshvervning, viden om fortalervirksomhed og at give organisationen til at planlægge og udføre sensitiveringskampagner.

2

At dygtiggøre TASLI’s medlemmer inden for diverse discipliner inden for tolkning med tegnsprog, f.eks.: etik, tolkestrategier, tolkerollen og reparatur.

Slide Background
Læs mere om CICED og projektet på:

CICED.dk Facebook

Døve Tegnsprogstolke Projektet - afsluttet

Projektet hørte under DDL og havde til formål at få kortlagt behovet for døve tegnsprogstolke og indenfor hvilke områder. I projektet deltog både døve og uddannede tegnsprogstolke (hørende) og bød på workshops, lektiecafeer og modulweekender, hvor deltagerne øver sig i at arbejde i døve/hørende tegnsprogstolketeams, øver sig på feeder-teknikker og diskuterer behov, etik og erfaringer med tegnsprog. Fra TETO.nu deltog Katrine Algreen-Petersen og Emilie Eriksen Lykfeldt.

Læs mere om tegnsprog projektet på:
ddl.dk

eller følg det på:
Facebook

Efter projektets slutning, har TETO.nu bevaret kontakten til projektets nøglepersoner i DDL og forholder sig særdeles positiv over for udviklingen.

Slide Background
VIDEN OM TEGNSPROG OG DØVELær mere om tegnsprog, kommunikation med døve og tegnsprogets historie LÆS MERE