Tegnsprog og døve

Tegnsprog er et selvstændigt sprog med egen grammatik og adskiller sig væsentligt fra talt dansk.

På verdensplan menes det, at omkring én promille af en befolkning er døve. I Danmark lever ca. 800.000 mennesker med et hørehandicap, hvoraf ca. 4000 af disse er døve og har tegnsprog som modersmål.

Tegnsprog er et selvstændigt sprog med egen grammatik og adskiller sig væsentligt fra talt dansk. Derfor er skrift, som eneste kommunikationsvej med døve, sjældent en god løsning. En tegnsprogstolk tolker mellem det talte sprog og tegnsprog, så både døv og hørende kan følge med på lige fod. Dette er en bedre løsning end post-its, mundaflæsning og fagter, der kan føre til både misforståelser, frustration og forvirring.

Slide Background
Retten til tegnsprogstolkning

Lov om tolkning til personer med hørehandicap, samt Sektoransvarlighedsprincippet (Forvaltningslovens § 7), er den væsentlige overordnede lovgivning, – samt det princip der fastslår en døv borgers ret til tolkning.

Lov om tolkning til personer med hørehandicap finder kun anvendelse på tolkning, der ikke er reguleret af anden lovgivning, og Sektoransvarlighedsprincippet medfører hertil, at den myndighed som har ansvaret for at levere borgeren en ydelse, tjeneste eller service i almindelighed, har en forpligtelse til at sikre – og finansiere borgerens ligestillede tilgængelighed – i form af tegnsprogstolkning.

Slide Background
Tegnsprogstolkens baggrund

Man uddanner sig til at blive tegnsprogstolk på Center for tegnsprog – Tolkeuddannelsen under University College Capitol (UCC). Uddannelsen er en professionsbachelor og tager 3½ år at gennemføre. På uddannelsen bliver de studerende undervist i tegnsprogsgrammatik, tolkestrategier, etik, tavshedspligt, forskellige sprogkoder, døves kultur, mv.

Slide Background
Kommunikation med døve

Her er nogle gode tips til kommunikation med en døv borger:

  • Tal langsomt og tydeligt i et normalt toneleje
  • Dæk ikke din mund til – dette forhindrer døve i at mundaflæse
  • Sørg for, at der er god belysning
  • Brug krop og fagter til at understøtte din pointe
  • Vær tålmodig, hvis noget skal gentages
  • Bestil en tegnsprogstolk, hvis samtalen er mere end bare almindelig small-talk!
Slide Background
Slide Background

Læs vores folder om døve og tegnsprog
Åben e-folder