Cecilie Dela Bang

Exam. tegnsprogstolk

Cecilie Dela Bang


Uddannelse


Eksamineret tegnsprogs- og MHS tolk, UCC 2013Kurser


Fjerntolkekursus, UCC ’14