Lone Miltersen Larsen

Exam. tegnsprogstolk

Lone Miltersen Larsen

Uddannelse

Matematisk student, Ringkøbing 1992
Tegnsprogstolk, Center for Tegnsprog og Tegnstøttet Kommunikation KC, 1996

Om Lone Miltersen Larsen

Jeg er født i 1972 og har siden 1996 arbejdet som tegnsprogstolk.

Jeg er glad for at være tolk. Hver tolkning er vigtig i min optik, og det giver mig arbejdsglæde at være medvirkende til, at kommunikationen lykkes for de involverede parter.

Jeg kan godt lide den rige variation, arbejdet som tolk giver i hverdagen, og de mange fagområder jeg får kendskab til på tolkeopgaver. Mit arbejde giver mulighed for stadig udvikling både fagligt og menneskeligt, og derfor er sparring med kolleger og dem, jeg tolker for, værdifuld for mig.

Jeg er gift og har en datter. I min fritid holder jeg af at være ude, enten i haven, på en løbe- eller gåtur, give brugte ting nyt liv, læse, være sammen med den øvrige familie og venner.

Kurser og kompetencer

Sprog:
Dansk, dansk tegnsprog. Forstår og kan tolke fra engelsk.
Bred tolkefaglig erfaring, både på diverse uddannelsesniveauer, i jobmæssig sammenhæng og i privat regi.

Kurser:
Opgradering: KC Aarhus, 2003+2004
Tegnsprogstolkning -teori og øvelser: KC Kbh. Ø, 2009
Videotolkning: UCC, Center for Tegnsprog, 2012
Kirketolkning: UCC, Center for Tegnsprog, 2014