• Bestil tolk. Hænder på tastatur

    Tolkeservice priser

Grundtakst per time

Zone 1    739,-
Zone 2    739,-
Zone 3    739,-

Zonetillæg

 Zone 1:    313,-
 Zone 2:    739,-
   Zone 3:   1.194,-

Tillæg per time

Aften – kl. 17- 07           99,-
Weekend/helligdag    184,-
Krævende opgaver*    154,-

* Ved krævende opgaver forstås: Tolkeservice med et særligt komplekst indhold eller stor fysisk belastning, såsom konference-tolkning, taktil-tolkning, fremmedsprogstolkning eller tolkning med højt fagligt indhold. Herover ser du vores nuværende priser.

Zoneinddeling

Zone 1

1000-2670, 2700-2950, 3460, 3500-3520, 3670

Zone 2

2680-2690, 2960-3450, 3480-3490, 3540-3660, 4000-4174, 4293-4390, 4420-4440, 4581, 4600-4690, 4733

Zone 3

3700-3790, 4200-4291, 4400, 4450-4573, 4583-4593, 4700-4720, 4735-4990

Betalingsbetingelser
Tolkeservice i udlandet

Ved tolkeopgaver i udlandet afregnes prisen for en opgave på baggrund af de omkostninger, der er forbundet med rejsen, samt tolkningens karakter og varighed. I samarbejde med bestiller, vil vi skræddersy vores tilbud, så opgaven bliver løst på den bedste og mest professionelle måde.

Kontakt os for et konkret tilbud på en udlandsopgave.

Fakturering

Vores tolkeservice faktureres for mindst én time, og derefter for hver påbegyndte halve time. Ved overskridelse af den aftalte tolketid, faktureres der yderligere for hver påbegyndte halve time.

For hver tolkeopgave tillægges der et zonetillæg alt efter, om opgaven er beliggende i zone 1, 2 eller 3. Priser for de tre forskellige zoner kan ses ovenfor.

Ved fjerntolkning faktureres der pr. påbegyndte kvarter. Der faktureres uden zonetillæg ved fjerntolkning.

Aflysninger

En tolkning er rettidigt aflyst, hvis aflysningen er modtaget 5 hverdage eller tidligere forud for påbegyndelsen af tolkningen, der ønskes aflyst.
Ved en ikke rettidig aflysning, faktureres timeprisen, zonetillæg samt eventuelle tillæg.

Ved gensalg af den aflyste tolkning, opkræves kun den del af tolkningen der ikke er gensolgt.

 

 

Slide Background

Skal vi levere jeres tolke?

Professionel tolkeservice – lige til døren.

Læs vores værdier Følg TETO.nu