• Bestil tolk. Hænder på tastatur

    Tolkeservice priser

Grundtakst per time

Zone 1    550,-
Zone 2    550,-
Zone 3    550,-

Zonetillæg

 Zone 1:    275 ,-
 Zone 2:    650 ,-
   Zone 3:   1.050 ,-

Tillæg per time

Aften – kl. 17- 07           86 ,-
Weekend/helligdag    161 ,-
Krævende opgaver*    135 ,-

* Ved krævende opgaver forstås: Tolkeservice med et særligt komplekst indhold eller stor fysisk belastning, såsom konference-tolkning, taktil-tolkning, fremmedsprogstolkning eller tolkning med højt fagligt indhold.

Zoneinddeling

Zone 1

1000-2670, 2700-2950, 3460, 3500-3520, 3670

Zone 2

2680-2690, 2960-3450, 3480-3490, 3540-3660, 4000-4174, 4293-4390, 4420-4440, 4581, 4600-4690, 4733

Zone 3

3700-3790, 4200-4291, 4400, 4450-4573, 4583-4593, 4700-4720, 4735-4990

Betalingsbetingelser
Tolkeservice i udlandet

Ved tolkeopgaver i udlandet afregnes prisen for en opgave på baggrund af de omkostninger, der er forbundet med rejsen samt tolkningens karakter og varighed. I samarbejde med bestiller, vil vi skræddersy vores tilbud så opgaven bliver løst på den bedste og mest professionelle måde.

Kontakt os for et konkret tilbud på en udlandsopgave.

Fakturering

TETO.nu følger CFD’s takster og vilkår på området.

Vores tolkeservice faktureres for mindst en time, og derefter for hver påbegyndte halve time. Ved overskridning af den aftalte tolketid, faktureres der yderligere for hver påbegyndte halve time.

For hver tolkeopgave tillægges der et zonetillæg alt efter om opgaven er beliggende i zone 1, 2 eller 3. Priser for de tre forskellige zoner kan ses oven for. Endvidere tillægges der et administrationsgebyr på 150 kr. for hver tolkeopgave.

Aflysninger

Ved aflysninger senere end onsdag kl. 09:00 ugen før tolkningen finder sted, faktureres timeprisen, administrationstillæg samt et reduceret zonetillæg. I zone 1 reduceres der med 25 kr, i zone 2 reduceres der med 200 kr og i zone 3 reduceres der med 400 kr.

Ved gensalg af den aflyse opgave, opkræves kun den del af den aflyste opgave, som ikke har kunne gensælges. Dog opkræves der som minimum administrationstillægget.

Slide Background

Skal vi levere jeres tolke?

Professionel tolkeservice – lige til døren.

Læs vores værdier Følg TETO.nu