Marie Skovdal-Olsen

Marie Skovdal-Olsen - tegnsprogstolk i TETO.nuExam. tegnsprogstolk

Marie Skovdal-Olsen

Uddannelse

· HF på Blaagaard, 1995

· Tegnsprogs- og MHS-tolk, Center for tegnsprog og kommunikation 2003.

· Narrativ supervision, ved DISPUK, forventes afsluttet …..

Om Marie Skovdal-Olsen

Jeg er født i 1976, og blev uddannet tolk i 2003.

Jeg elsker mit job, og den store afveksling der hører med til tolkejobbet. Jeg finder stor glæde i samarbejdet og sparringen med mine kollegaer og kunder, da det er der, den bedste tolkning opstår. Jeg er som menneske meget nysgerrig efter at tilegne mig ny viden, og bliver meget inspireret i min tolkehverdag. Kommunikation og sprog optager mig meget, og jeg glædes over når tolkningen gør at det lykkes.

Privat er jeg gift og har to børn, som jeg bruger det meste af min tid sammen med, når jeg ikke ses med mine veninder, løber, svømmer eller dyrker yoga.

Kurser og kompetencer

Kompetencer:

· Sprog: dansk.

· Forstår engelsk, svensk og norsk.

· Islandsk til husbehov.

Kurser:

· Uddannet tegnsprogstolk, 2003, ved KC i København.

· 1998-2000: arbejdet som døvblinde kontaktperson.

· 2003- 2014: ansat som tegnsprogs – og mundhåndsystemtolk ved Tolkecenter Danmark.

· 2008 Word og Excel kursus.

· 2009: internt kursus i medicinske tolkninger.

· 2011: Uddannet fjerntolk

· 2012-2014: Supervisor, herunder planlægning af internt kursus i stemmetolkning og tavshedspligt.

· 2014-2019: ansat som tegnsprogstolk ved CFD.

· 2014: internt kursus i kemi, biologi, fysik og matematik ved CFD

· 2015: Kursus i haptiske signaler

· 2015: Kirketolknings tolknings kursus ved døvepræst Liselotte Kjær

· 2016: Internt kursus om døvblindhed

· 2017 Internt kursus om CI, samt børn med CI.

· 2017: Engelsk kursus ved Maya de Wit: ”Interpreting from and into English as a third language”

· Narrativ supervisor uddannelse ved DISPUK, 2019-2020, igangværende.