Anders Kirchheiner

Partner

Anders Kirchheiner


Uddannelse


Jeg er fra 1990 og er ejer af – og administrator for firmaet TETO.nu siden 2012.
Mit arbejde består blandt andet i at tage mig af kundehenvendelser, HR, regnskab samt bogføring.

En stor del af min motivation for opstarten af TETO.nu bestod i, at jeg som tolkebruger ofte har oplevet, at kvaliteten hos tegnsprogstolkene samt tolkefirmaers generelle serviceniveau ikke var tilfredsstillende. Derfor er det blevet til et privilegium for mig at udvikle et koncept i TETO.nu. Det koncept handler om, at vores kunder til enhver tid skal have en oplevelse af et højt fagligt niveau hos alle vores tolke, samt en service, der er blandt branchens allerbedste. Jeg er samtidig af den overbevisning, at dette koncept er med til at sikre et dynamisk arbejdsmiljø, hvor arbejdsdagen er præget af udfordringer og arbejdsglæde.

Min juridiske uddannelsesmæssige baggrund sikrer, at jeg til enhver tid kan hive vores kundepleje op på et højt niveau, og hertil skal det nævnes, at jeg med glæde yder en ekstra indsats for, at alle vores kunder oplever en tilfredsstillende service.Kurser


Handelsgymnasiet KNORD ‘10
HA(jur.) – Erhvervsøkonomi og erhvervsjura – Copenhagen Business School ‘13