Heia Sverige

TETO.nu får fornemt besøg

I TETO.nu går vi op i at udvide vores horisonter og konstant at opgradere vores faglighed. Derfor var vi ikke sene til at svare ja, da vi blev kontaktet af den svenske tegnsprogstolk Stefan Coster. Stefan kender til TETO.nu gennem TETO’s tegnsprogstolk, Emilie Lykfeldt, som han sidste år samarbejdede med ifm. med planlægningsarbejdet af et interskandinavisk sprogkursus der blev afholdt i Kungelv i Sverige.

Stefan skal følge TETO’s tegnsprogstolke i 2 dage, hvormed han vil få indblik i en dansk tolkehverdag

I disse tider hvor tolkebranchen bliver mere og mere presset, ser vi i TETO.nu en stor værdi i at holde sig orienteret om forholdene for tegnsprogstolke, ikke blot her i Danmark, men også i vores nabolande.

Ved erfaringsudveksling og sparring med ligesindede, kan vi bevare et højt refleksionsniveau omkring vores fag og dermed bevare en høj faglighed.

Vi glæder os meget til at kunne byde Stefan velkommen.

Slide Background